Obchodní podmínky

 

Obchodní podmínky

Tyto obchodní podmínky platí pouze pro internetový obchod firmy levnápyrotechnika

 


A. Úvodní ustanovení

Níže uvedené obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě levnápyrotechnika, který provozuje firma Kakopyrotechnika - Dana Koubíková. Podmínky vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (dodavatel) a kupujícího (zákazník).


B. Ochrana osobních údajů

Dodavatel garantuje, že získané osobní údaje budou zpracovávány výhradně ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a budou použity pouze pro bezproblémový chod internetového obchodu. Získané údaje nebudou poskytnuty třetí straně s výjimkou údajů potřebných pro doručení zboží, které budou předány přepravní společnosti.


C. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

Vzhledem k povaze prodávaného zboží může v obchodě nakupovat pouze osoba starší 18 let. Zákazník bere na vědomí, že se uvedením nesprávných údajů, vyžadovaných pro objednávání zboží nebo jejich zkreslením vystavuje možnosti poškození dobrého jména prodávajícího, jeho uvedení v omyl, a případného možného trestního stíhání.

Veškeré objednávky provedené prostřednictvím internetového obchodu levnápyrotechnika jsou závazné. Podáním objednávky stvrzuje kupující souhlas s těmito obchodními podmínkami, včetně reklamačního řádu.

Objednávka je základem (návrhem) pro kupní smlouvu. Kupní smlouva vzniká v okamžiku převzetí objednaného zboží kupujícím, tedy převzetím zboží kupujícím v místě dodání uvedeném v registračním formuláři.

Podmínkou pro podání objednávky je zadání fakturačních údajů (případně údajů pro doručení zboží) kupujícího. Kupující se tímto zavazuje, že uvedené údaje jsou platné a pravdivé.

Dodavatel si vyhrazuje právo ověření pravdivosti uvedených údajů před realizací dodávky objednaného zboží.

V případě uvedení nepřesných nebo neúplných údajů může být dodavatel vystaven v omyl. Následkem pak může být nedodání objednaného zboží. Náklady spojené s chybnou objednávkou (balení, zbytečná doprava na určenou adresu a zpět) budou vymáhány na kupujícím.

V případě uvedení nepravdivých údajů (například místo dodání, jméno kupujícího, kontaktní adresa a telefon) může dojít k poškození jména firmy Karel Koubík – Kakopyrotechnika a kupující se vystavuje možnosti trestního stíhání za poškození jména a pověsti dodavatelské firmy.

Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího, pod podmínkou zaplacení předem dohodnuté kupní ceny, v okamžiku převzetí zboží na místě dodání jím určeném.

 

D. Odstoupení od kupní smlouvy

Kupující má podle § 623 občanského zákoníku právo odstoupit od kupní smlouvy a tím k vrácení zboží.

Pokud se tak rozhodne, musí neprodleně (do dvou dnů) sdělit dodavateli důvod odstoupení od kupní smlouvy.

Dodavatel s kupujícím dohodnou termín (maximálně čtrnáct dnů) a způsob vrácení zboží.

Zboží musí být vráceno v původních obalech dodavatele, musí být kompletní, nepoškozené, bez známek užívání nebo opotřebení.

Dodavatel po vrácení zboží obratem vrátí kupujícímu zpět odpovídající peněžní částku předem dohodnutým způsobem.

 

E. Doprava

Lhůta pro odeslání objednaného zboží:

=4-5dní (mimo hlavní sezónu),po dohodě možné urychlení !
=1 týden (v sezóně,tzn.PROSINEC)

Zboží většinou expedujeme do druhého pracovního dne!!

Při celkové objednávce
nad 4444,-Kč - poštovnéZDARMA, jinak dle sazebníku České pošty.

Šablona internetového obchodu bohužel toto není schopna rozlišit a proto se na seznamu Vámi objednaného zboží vždy zobrazí položka "poštovné 99 nebo 222 Kč". Doprava je ovšem účtována podle výše objednávky a způsobu úhrady. Učiníte-li v jednom dni dvě a více objednávek, doprava je účtována jen jednou, a podle celkové výše všech objednávek. Chráníme se proti nezodpovědným zákazníkům! U zásilek, které nebudou řádně převzaty a vrátí se nám nevyzvednuté zpět, budeme postupovat tak, jak je uvedeno v Obchodních podmínkách, se kterými jste byli srozuměni a souhlasíte s nimi.

Výběr dopravy:

Česká pošta = Dobírka, cena 199,-Kč
Česká pošta = Platba předem na účet, cena 149,-Kč
Osobním odběrem = pouze po tel.domluvě!

Při  osobním odběru 59,-kč manipulační poplatek ( neplatí v měsíci listopadu a prosinci )

Stálí zákazníci-
SLEVA!

PLATBA pouze dobírkou, předem na účet,nebo při osobním převzetí v kamenném obchodě (výdejním skladu)!

 

F. Reklamace

Případné reklamace budou vyřízeny v souladu s právním řádem platným v České republice.

Kupující je povinen při převzetí zboží překontrolovat zásilku. Kontrolou se rozumí zjištění neporušenosti obalu, mechanické či jiné poškození obalu zásilky a zboží a též úplnost dodaného zboží dle dodacího listu.

V případě škod vniklých přepravou má kupující právo zásilku nepřevzít.

Na pozdější reklamace týkající se poškození či neúplnosti zboží uplatňované po převzetí zásilky od dodavatelské firmy nebude brán zřetel.

Vzhledem k charakteru dodávaného zboží je možno uznat reklamaci nefunkčního zboží pouze v případě chybějící zápalnice (stopina, mikrozápalnice, knot).

Vzhledem k návodu na každém výrobku je kupující povinen selhaný výrobek zlikvidovat postupem uvedeným v návodu a není tedy možno reklamovat použitý selhaný výrobek.

Při reklamaci nefunkčního zboží se kupující domluví s dodavatelem na způsobu předání tohoto zboží.

v souladu se zákonem č. 367/2000 máte jako zákazník právo,odstoupit od smlouvy  bez udání důvodů do 14dnů od převzetí zboží

-zboží nesmí být žádným způsobem poškozené, či jinak znehodnocené,ani nesmí  nést žádné známky špatné manipulace s ním (natrhnutý obal,stržené nálepky,rozsypaný obsah,zlomené nebo nalomené tyče u raket ,strhlé krytky,ochranné papírky apod.)

-zboží musí být zabaleno v originálním obalu a odesláno nejpozději 14.den od data doručení zákazníkovi,na adresu dodavatele

-po jeho doručení bude zákazníkovi zaslána částka odpovídající  kupní ceně výrobku,na zákazníkem udané číslo bankovního účtu, případně  poštovní složenkou na uvedenou adresu, či jinak, na základě vzájemné dohody

 

G. Záruka kvality zboží

Dodavatel zaručuje uváděnou kvalitu dodávaného zboží. Každý výrobek obsahuje registrační značku. Tím je doloženo schválení tohoto zboží a jeho prodej na území České republiky. Registraci výrobků provádí dovozce zboží u Úřadu pro zkoumání zbraní a střeliva.Záruční doba začíná běžet ode dne převzetí zboží Kupujícím. Záruční doba na většinu prodávaných výrobků je poskytována 24 měsíců. U druhů zboží, kde výrobce nabízí prodlouženou záruční dobu, je tato informace uvedena Prodávajícím na záručním listě nebo faktuře.

 

H. Závěrečná ustanovení

Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky. Tím současně akceptuje cenu výrobku včetně přepravného.

Účastníci se tímto výslovně dohodli na postupu, právech a povinnostech v souladu s občanským zákoníkem, pokud není obchodními podmínkami výslovně stanoveno jinak.

 

 Prodej zábavné pyrotechniky !!!!

a) kupující podáním objednávky stvrzuje, že dosáhl věku 15 let, pokud objednává pyrotechniku kategorie (třídy)F 1.

b) kupující podáním objednávky stvrzuje, že dosáhl věku 18 let, pokud objednává pyrotechniku kategorie (třídy) F2.

c) kupující podáním objednávky stvrzuje, že dosáhl věku 21 let, pokud objednává pyrotechniku kategorie (třídy) F3.

 

Přihlášení zákazníka

VIDEA S AKCÍ !

Ohňostroj Očihov !

 

Dotaz na produkt
Partneři


 

 

 

Oblíbené odkazy
Hodiny