Informace k prodeji pyrotechniky

Informace k prodeji pyrotechniky

 

Prodej zábavné pyrotechniky v současné době upravují tyto legislativní normy:            
1. vyhláška ČBU č. 174/92 Sb. o pyrotechnických výrobcích a zacházení s nimi.            
2. Zákon č. 156/2000 Sb. O ověřování pyrotechnických předmětů.            
3. Vyhláška MPO č. 313/3000 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona.            
č. 156/2000 Sb. A dále obecně platné předpisy o ochraně spotřebitele,obalech atd.            
             
K nejpodstatnějším podmínkám prodeje patří vědět:            
             
1. Třída I. Je prodejná bez věkového omezení. Dětská pyrotechnika.            
2. Třída II. Je prodejná pouze od 18 let v prostorách, na které bylo vydáno stavební povolení.            
Výrobky pyrotechnické třídy I a II se již od poloviny letošního roku nemohou do ČR dovážet, nicméně            
se mohou doprodávat do spotřeby uvedené na jednotlivých výrobcích.            
Nové kategorie:            
1. Kategorie 1 - prodej od 15 let, výrobky s certifikací CE.            
2. Kategorie 2 - prodej od 18 let, výrobky s certifikací CE.            
3. Kategorie 3 - prodej od 21 let, výrobky s certifikací CE.            
4. Kategorie P1 - prodej od 21 let, výrobky s certifikací CE.            
5. Kategorie 4 - prodej na průkaz odpalovače ohňostrojů.            
6. prostory ve kterých jsou nabízeny, prodávány a skladovány pyrotechnické předměty musí být vybaveny            
protipožárními prostředky.            
7. Pyrotechnické předměty musí být skladovány a vystavovány v původních obalech od výrobce (dodavatele).            
             
Důležitou podmínkou je nutnost označovat výrobky schvalovací značkou,která má mít tvar oválku, ve kterém            
je lvíček,zkratka ČUZZS,třída nebezpečnosti a číslo certifikátu u třídy I,II,III. U kat. 1,2,3,4 musí být značka CE a číslo certifikátu.            
             
Všechny výrobky musí být opatřeny návodem k použití.            
             

 

Přihlášení zákazníka

VIDEA S AKCÍ !

Ohňostroj Očihov !

 

Dotaz na produkt
Partneři


 

 

 

Oblíbené odkazy
Hodiny